10 kroků k úspěšnému kojení, které by měla dodržovat každá porodnice

Všechny porodnice by měly dodržovat 10 kroků k úspěšnému kojení. Zdravotníci by měli matky v kojení podporovat, pozorovat, učit je základním technikám a pomáhat jim. Maminky i tatínkové by se měli o kojení zajímat už před porodem.

WHO UNICEF v roce 2018 schválilo 10 nových kroků k úspěšnému kojení, které by měla praktikovat každá porodnice. Zjistěte si předem, jak k tomuto tématu vaše vybraná porodnice přistupuje, a zda uvedených 10 kroků k úspěšnému kojení dodržuje. Dobrou příležitostí mohou být např. předporodní kurzy pořádané porodnicemi, které jsou často spojeny i s prohlídkou sálů a pokojů.

Klíčové řídicí postupy

1.a Plně dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka a příslušná usnesení Světového zdravotnického shromáždění (WHA).

1.b Mít písemně vypracovanou strategii výživy kojenců a seznamovat s ní zaměstnance a rodiče v rámci běžného standardu péče.

1.c Zavést systémy průběžného monitorování a správy dat.

2. Postarat se o to, aby zaměstnanci měli dostatečné znalosti, kompetence a dovednosti pro podporu kojení.

Klíčové klinické postupy

3. Diskutovat o významu a praktickém zvládání kojení s těhotnými ženami a jejich rodinami.

4. Zajistit okamžitý a nepřerušovaný kontakt kůže na kůži a podporovat matky v tom, aby kojení zahájily co nejdříve po porodu.

5. Podporovat matky v zahájení a udržování kojení a ve zvládání běžných obtíží.

6. Nedávat kojeným novorozencům žádné jídlo nebo tekutiny jiné než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno.

7. Umožnit matce a dítěti zůstat spolu; praktikovat rooming-in 24 hodin denně.

8. Podpořit matky v tom, aby u svého dítěte rozpoznaly signály ke krmení a reagovaly na ně.

9. Poskytovat matkám rady ohledně používání lahviček, šidítek a dudlíků a rizik s tím spojených.

10. Koordinovat propouštění tak, aby měl rodič s dítětem včasný přístup k průběžné podpoře a péči.

(revize 2018 WHO UNICEF)

Laktační liga logo

Článek byl vytvořen z brožury Laktační ligy s jejich laskavým souhlasem.

Mohlo by vás zajímat