Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Tato webová stránka (dále jen „webová stránka“) je provozována společností Bayer s.r.o. (dále jen „my” ve všech tvarech). Na další informace týkající se poskytovatele webových stránek se prosím podívejte do naší tiráže

 

Nakládání s osobními údaji

Níže Vám chceme poskytnout informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, když používáte naši webovou stránku. Pokud nebude v následujících kapitolách uvedeno jinak, právní základ pro nakládání s vašimi osobními údaji vyplývá ze skutečnosti, že uvedené nakládání je nutné z důvodu zpřístupnění funkcí webové stránky, které požadujete, (dle čl. 6(1)(b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)).

Používání naší webové stránky

Přístup na naši webovou stránku

Když si zobrazíte naši webovou stránku, prohlížeč převede určité údaje na náš webový server. Děje se to z technických důvodů a je to nutné proto, abychom Vám poskytli požadované informace. Pro Váš snazší přístup na webovou stránku jsou shromažďovány, na krátkou dobu uloženy a používány následující údaje:

 • IP adresa,
 • Datum a čas přístupu
 • Rozdíl v časové zóně oproti greenwichskému času (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Přenesený objem dat
 • Webová stránka, přes kterou jste získali přístup
 • Prohlížeč, jazykové nastavení, verze operačního systému prohlížeče a úroveň

Abychom chránili naše legitimní zájmy, ukládáme navíc uvedené údaje po omezenou dobu, abychom mohli zahájit sledování osobních údajů v případě skutečného neoprávněného přístupu nebo pokusu o neoprávněný přístup k našim serverům (čl. 6(1)(f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Nastavení souborů cookie

Co jsou soubory cookie?

Tato webová stránka používá tzv. soubory „cookie“. Cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v paměti Vašeho koncového zařízení prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Ukládají určité informace (např. upřednostňovaný jazyk nebo nastavení stránky), které Váš prohlížeč může (v závislosti na životnosti souboru cookie) znovu odeslat při Vaší další návštěvě naší webové stránky.

Jaké soubory cookie používáme?

Rozlišujeme dvě hlavní kategorie souborů cookie: (1) nezbytně nutné soubory cookie, které jsou potřebné k prohlížení webové stránky a k používání jejích funkcí, a (2) volitelné soubory cookie (např. analytické soubory cookie, cílené a funkční soubory cookie), které slouží např. k webovým analýzám, personalizaci webových stránek a k marketingovým účelům. Následující tlačítko vede na Centrum preferencí ochrany osobních údajů (NASTAVENÍ COOKIES), kde naleznete podrobný popis volitelných souborů cookie, které používáme:

 

Na základě vašeho souhlasu

Volitelné soubory cookie používáme, pouze pokud jsme obdrželi váš předchozí souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Při vašem prvním vstupu na naši webovou stránku se objeví banner s požadavkem, abyste nám udělili souhlas s nastavením volitelných souborů cookie. Pokud souhlas udělíte, umístíme do vašeho počítače soubor cookie a banner se již nebude objevovat, dokud bude soubor cookie aktivní. Po vypršení životnosti souboru cookie, nebo pokud soubor cookie aktivně vymažete, se banner při vaší další návštěvě naší webové stránky objeví znovu a bude požadovat váš souhlas.

Jak zamezit nastavení souborů cookie

Samozřejmě můžete naši webovou stránku používat i bez nastavení souborů cookie. Ve vašem prohlížeči můžete používání souborů cookie kdykoli nakonfigurovat nebo zcela deaktivovat. To však může vést k omezení funkcí, nebo to může mít nepříznivý dopad na uživatelskou přívětivost naší webové stránky. Proti nastavení volitelných souborů cookie se můžete kdykoli ohradit pomocí příslušné možnosti podání námitky, kterou naleznete v Centru preferencí ochrany osobních údajů (NASTAVENÍ COOKIES).

Analýza webové stránky a online behaviorální reklamy

Analýza webových stránek pomocí služeb Google

Na naší webové stránce používáme služby analýzy webových stránek společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen „Google“). Společnost Google bude v našem zastoupení analyzovat, jak používáte naši webovou stránku. K tomuto účelu používáme soubory cookie popsané podrobněji ve výše uvedené tabulce. Informace shromážděné společností Google v souvislosti s používáním naší webové stránky (např. odkazující adresa URL, naše webové stránky, které jste navštívili, typ vašeho prohlížeče, jazykové nastavení, operační systém, rozlišení obrazovky) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojovány s vaší celou IP adresou. Na naší webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy, kterou společnost Google nabízí a která po každém přenosu dat do služby Google vymaže posledních 8 bitů (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) vaší IP adresy.

Uzavřením zvláštních smluv se společností Google také zajišťujeme náležitou úroveň ochrany osobních údajů s ohledem na zpracování osobních údajů společností Google ve Spojených státech amerických.

Svůj souhlas s používáním analýzy webu můžete kdykoliv odvolat, a to stažením nebo instalací poskytnutého pluginu pro prohlížeč Google, nebo spravováním svého souhlasu v Centru preferencí ochrany osobních údajů (NASTAVENÍ COOKIES); v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out). Obě možnosti zabrání uplatnění webové analýzy pouze tehdy, pokud používáte prohlížeč, na kterém jste plugin nainstalovali, a neodstranili jste soubor cookie pro vyřazení z analýzy.

Další informace týkající se Google Analytics jsou k dispozici v Podmínkách používání služby Google Analytics, Zásadách ochrany osobních údajů a soukromí služby Google Analytics a v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Analýza webových stránek pomocí služby Commerce Connector

Na naší webové stránce používáme soubor cookie pro analýzu Commerce Connector, který nám poskytuje společnost Commerce Connector GmbH, Deckerstrasse 41, 70372 Stuttgart.

Společnost Commerce Connector bude v našem zastoupení analyzovat způsob, jakým používáte naši webovou stránku. Naším prostřednictvím máte k dispozici seznam umožňující výběr různých online maloobchodních prodejců / lékáren, které můžete navštívit pomocí odkazu na naší webové stránce a kde můžete zakoupit naše produkty. Když kliknete na odkaz na některého z těchto maloobchodních prodejců, budete přesměrováni na webové stránky zvoleného prodejce a společnost Commerce Connector GmbH uloží na vaše zařízení soubor cookie s jedinečným ID číslem na dobu 7 dnů. Jestliže během této doby uskutečníte u zvoleného online maloobchodního prodejce / lékárny nákup, Commerce Connector k uloženému souboru cookie přistoupí a informace o nákupu smaže, jakmile se dostanete na stránku pro potvrzení objednávky. Pro účely tohoto „sledování prodeje“ vytvoří Commerce Connector jedinečné číslo cookie (bez jakýchkoliv informací, které by vás mohly identifikovat), které bude použito k tvorbě anonymních statistických údajů o prodeji pro společnost Bayer a bude se týkat našich produktů zakoupených prostřednictvím daného odkazu.

Svůj souhlas s používáním analýzy Commerce Connector můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím správy vašich souhlasů v Centru preferencí ochrany osobních údajů (NASTAVENÍ COOKIES) nebo na webových stránkách našeho partnera, v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out).

Pokud budete mít zájem o podrobnější informace o tomto „sledování prodeje“ nebo o tom, jak jej lze deaktivovat, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů Commerce Connector, kde naleznete o tomto nástroji více informací.

Online behaviorální reklama se službami Google

Tato webová stránka používá online služby behaviorální reklamy společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen „Google“).

Společnost Google bude analyzovat, jak používáte naši webovou stránku. K tomuto účelu používá společnost Google soubory cookie popsané podrobněji ve výše uvedené tabulce. Informace shromážděné společností Google v souvislosti s používáním naší webové stránky (např. odkazující adresa URL, naše webové stránky, které jste navštívili, typ vašeho prohlížeče, jazykové nastavení, operační systém, rozlišení obrazovky) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. My a náš partner, společnost Google, použijeme tyto informace k lepšímu přizpůsobení našich reklam podle vašich potřeb a zájmů, k omezení počtu zobrazení stejné reklamy, k vyhodnocování účinnosti propagačních kampaní a k lepšímu pochopení chování návštěvníků poté, co shlédli určitou reklamu. Navštívíte-li jinou webovou stránku takzvané „Obsahové sítě Google“, mohou se vám na základě informací shromážděných na našich webových stránkách zobrazovat vyskakovací okna přizpůsobená vašim zájmům.

Uzavřením zvláštních smluv se společností Google také zajišťujeme náležitou úroveň ochrany osobních údajů s ohledem na zpracování osobních údajů společností Google ve Spojených státech amerických.

Svůj souhlas s přenosem informací společnosti Google pro účely online behaviorální reklamy můžete kdykoliv odvolat buď správou svých souhlasů v Centru preferencí ochrany osobních údajů (NASTAVENÍ COOKIES) – v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out), nebo stažením a instalací pluginu pro prohlížeč Google poskytovaného společností Google. Obě možnosti zabrání používání online služeb behaviorální reklamy pouze tehdy, pokud používáte prohlížeč, na kterém jste plugin nainstalovali, a neodstranili jste soubor cookie pro vyřazení z analýzy.

Společnost Google je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů, které Google shromažďuje přímo z našich webových stránek pro účely online behaviorální reklamní služby. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad osobními údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni vám poskytnout závaznou informaci ohledně rozsahu a účelu zpracování vašich osobních údajů. Prostudujte si proto Informace o ochraně osobních údajů společnosti Google, kde získáte další informace o tom, jak společnost Google vaše osobní údaje zpracovává a po jak dlouhou dobu. V době přípravy tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů byly informace o společnosti Google dostupné v Pokynech společnosti Google pro ochranu osobních údajů v souvislosti s reklamou. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google naleznete v jejích Zásadách ochrany osobních údajů.

Online behaviorální reklama se službami Seznam

Seznam.cz provozuje řadu různých služeb, k nimž patří reklamní systém Sklik. Prostřednictvím tohoto systému lze zobrazovat reklamu ve výsledcích vyhledávání na stránkách Seznam.cz a v nejvíce navštěvovaných webových stránkách českého internetu. V případě webových stránek a aplikací třetích stran, které služeb reklamního systému Sklik využívají, umožňuje tento systém také získávání informací z daných zdrojů. V zásadě se jedná o informace o navštívené stránce a o způsobu jejího použití. Díky těmto informacím jsme my a náš partner Seznam schopni nabízet významně relevantnější reklamní sdělení. Tím se významně snižuje míra nechtěné reklamy a tudíž dochází k významnému zlepšení zážitku uživatele při navštěvování webových stránek. Pokud nám neudělíte výslovný souhlas, nepropojujeme získané informace s konkrétními uživatelskými účty, informace tedy zůstávají zcela anonymní.

Svůj souhlas s tímto přenosem informací společnosti Seznam pro účely online behaviorální reklamy můžete kdykoliv odvolat správou svých souhlasů tak, že kliknete na tlačítko výše, v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out). Vezměte prosím na vědomí, že takto předejdete jakémukoli přenosu informací společnosti Seznam pouze tehdy, jestliže soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out) neodstraníte.

Společnost Seznam je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů, které shromažďuje přímo z našich webových stránek pro účely online behaviorální reklamy. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad osobními údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni vám poskytnout závaznou informaci ohledně rozsahu a účelu takového zpracování vašich osobních údajů. Pokud tedy budete mít zájem o podrobné informace o tom, jakým způsobem a jak dlouho společnost Seznam vaše osobní údaje zpracovává, nahlédněte do informací o ochraně osobních údajů společnosti Seznam. V době přípravy tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů byly uvedené informace dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Seznam.

Online behaviorální reklama se službami Facebook

Tyto webové stránky používají služby behaviorální reklamy společnosti Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Ireland, a jejími přidruženými společnostmi; dále společně jen „Facebook“.

Facebook bude analyzovat, jakým způsobem používáte naši webovou stránku. K tomuto účelu používáme soubory cookie popsané podrobněji ve výše uvedené tabulce. Informace shromažďované v souvislosti s vaším používáním naší webové stránky Facebook budou přenášeny na server Facebook v USA, kde budou ukládány a analyzovány. Tyto informace zahrnují odkazující URL, typ vašeho prohlížeče, vaše jazyková nastavení, váš operační systém, rozlišení vaší obrazovky a další informace v závislosti na implementovaných pixelech na událost (např. „nákup“: zpracovává také typ, ID a číslo vybrané položky, jakož i platební údaje a měnu; „hledat“: zpracovává vyhledávací řetězec při hledání produktu na našich webových stránkách; „zobrazit obsah“: zpracovává ID obsahu, název, typ, měnu a hodnotu). My a náš partner, Facebook, použijeme tyto informace k lepšímu přizpůsobení našich reklam podle vašich potřeb a zájmů, k omezení počtu zobrazení stejné reklamy, k vyhodnocení účinnosti propagačních kampaní a k lepšímu pochopení chování návštěvníků poté, co shlédli určitou reklamu. Navštívíte-li svůj timeline na Facebooku nebo jinou webovou stránku reklamní sítě Facebook (tzv. „Audience Network“), mohou vám být na základě informací shromážděných na našich webových stránkách prezentovány zdroje přizpůsobené vašim zájmům.

Uzavřením zvláštních smluv s Facebook také zajišťujeme náležitou úroveň ochrany osobních údajů s ohledem na zpracování osobních údajů Facebook ve Spojených státech amerických.

Svůj souhlas s přenosem informací Facebook pro účely online behaviorální reklamy můžete kdykoliv odvolat správou svých souhlasů v (NASTAVENÍ COOKIES); v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out). Vezměte prosím na vědomí, že pouze tak předejdete jakémukoli přenosu informací na Facebook, dokud soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out) neodstraníte.

Facebook je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů, který Facebook shromažďuje přímo z našich webových stránek pro účely online behaviorální reklamní služby. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad osobními údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni vám poskytnout závaznou informaci ohledně rozsahu a účelu zpracování vašich osobních údajů. Prostudujte si proto Informace o ochraně osobních údajů Facebook, kde získáte další informace o tom, jak Facebook vaše osobní údaje zpracovává a po jak dlouhou dobu. V době přípravy tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů byly informace o Facebook dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů Facebook.

Externí služby nebo obsah naší webové stránky

Naše stránka obsahuje externí služby a/nebo obsah. Pokud používáte tyto externí služby nebo pokud zobrazujete obsah třetích stran, dochází z technických důvodů k výměně komunikačních údajů mezi vámi a příslušným poskytovatelem.

Příslušný poskytovatel služeb nebo obsahu může také zpracovávat vaše údaje pro další vlastní účely. Podle našich znalostí jsme nakonfigurovali služby a obsah poskytovatelů, o nichž víme, že zpracovávají osobní údaje pro vlastní účely tak, že je jakákoli komunikace pro jiné účely než pro prezentování jejich služeb nebo obsahu na naší webové stránce blokována nebo k takové komunikaci dochází, pouze pokud jste aktivně zvolili používání příslušné služby. Nicméně, vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni vám poskytnout závaznou informaci ohledně rozsahu a účelu zpracování vašich osobních údajů.

Pro další informace ohledně rozsahu a účelu takového zpracování vašich osobních údajů si prosím přečtěte prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatelů, jejichž služby a/nebo obsah uvádíme a kteří jsou zodpovědní za ochranu vašich osobních údajů v tomto kontextu:

Informace o nežádoucích účincích a stížnostech na kvalitu

Tato webová stránka není určena ani vytvořena pro sdělování informací týkajících se nežádoucích účinků, nedostatku léčebných účinků, chyb při medikaci, produktů na šedém trhu / padělaných léků, nesprávného použití nebo použití mimo schválenou indikaci, stížností na kvalitu a/nebo jiných problémů týkajících se bezpečnosti nebo kvality produktů společnosti Bayer. Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky nebo podat stížnost na kvalitu, kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče (např. lékaře nebo lékárníka), místní zdravotní úřad, případně použijte naši webovou stránku pro hlášení nežádoucích vedlejších účinků.

Pokud nám nicméně nahlásíte nežádoucí vedlejší účinky nebo jiné problémy týkající se bezpečnosti nebo kvality výrobků od společnosti Bayer, budeme z právního hlediska povinni zabývat se vaším sdělením a možná vás budeme muset za účelem objasnění kontaktovat. Možná budeme muset vámi oznámené problémy nahlásit příslušným zdravotnickým orgánům. V této souvislosti budou vaše údaje předávány v pseudonymizované podobě, tj. nebudou předávány žádné informace, podle nichž můžete být přímo identifikováni. Možná budeme muset také zaslat tato pseudonymizovaná oznámení společnostem z naší skupiny a spolupracujícím partnerům, pokud mají také povinnost informovat své příslušné kompetentní zdravotnické orgány.

Další informace o ochraně osobních údajů a hlášení nežádoucích účinků naleznete v Prohlášení společnosti Bayer ohledně ochrany údajů týkajících se farmakovigilance.

Příjemci osobních údajů

Pověřené zpracování

Pro zpracování Vašich osobních údajů do jisté míry využíváme specializované subdodavatele služeb, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje naším jménem (např. v oblasti podpory IT nebo cloudových služeb).

Takoví dodavatelé služeb jsou námi pečlivě vybráni a pravidelně sledováni. Na základě příslušných smluv o zpracování údajů budou zpracovávat osobní údaje pouze dle našich pokynů.

Partnerské subjekty

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout našim partnerským subjektům v rámci skupiny Bayer, bude-li to nutné pro výše uvedené účely.

Orgány a státní instituce

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout orgánům činným v trestním řízení nebo jiným úřadům a státním institucím, je-li to ze zákona vyžadováno nebo nutné pro výše uvedené účely.

Externí právníci

Na podporu právních rozhodnutí a pro žalování nebo obranu proti právním nárokům můžeme poskytnout Vaše osobní údaje externím právníkům.

Potenciální kupující v kontextu fúzí a akvizic

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout potenciálnímu kupujícímu v případě akvizic, fúzí nebo jiného typu korporátní transakce nebo převodu aktiv zahrnující změnu vlastnictví nebo kontroly týkající se nás nebo našich služeb.

 

Zpracování osobních údajů mimo EHP

Vaše osobní údaje mohou být předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, o nichž Evropská komise nerozhodla, zda poskytují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud pro příslušnou zemi nebylo dané rozhodnutí vydáno, zajistíme adekvátní úroveň ochrany vašich osobních údajů uzavřením tzv. standardních smluvních doložek - přijatých Evropskou komisí - s příjemcem (máte-li zájem o jejich kopii, využijte níže uvedené kontaktní údaje) nebo vás požádáme o výslovný souhlas s předáním.

Informace o vašich právech

Na základě platných zákonů o ochraně osobních údajů máte obecně k dispozici následující práva:

 • právo na informace o vašich osobních údajích, které ukládáme;
 • právo požadovat opravu, vymazání nebo omezené zpracování osobních údajů;
 • právo podat námitku proti zpracování na základě oprávněných nebo veřejných zájmů, nejsme-li schopni prokázat, že existují závažné, prokazatelné důvody, které jsou nadřazeny vašim zájmům, právům a svobodám, nebo že takové zpracování probíhá za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli s budoucím účinkem odvolat. Odvoláním souhlasu zůstane zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu nedotčena.

Kontakt

Jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů nebo případné požadavky na uplatnění svých práv můžete zasílat pomocí našeho kontaktního formuláře, nebo se obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti na následující adrese:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

 

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizace našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na naší webové stránce. Jakékoli změny nabývají účinnosti zveřejněním na naší webové stránce. Proto vám doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali, abyste byli informováni o možných aktualizacích.

Prohlášení ze dne: 19.09.2023

CH-20230912-103