Kontakt

BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

IČO: 005 65 474, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391

Tel.: +420 266 101 111
e-mail: info-leky.cz@bayer.com

V případě využití některého z uvedených kontaktů (e-mail, telefon) beru na vědomí související informace o zpracování osobních údajů.

Bezpečnost a kvalita léčiv

Chcete-li nahlásit nežádoucí účinky nebo jiné informace související s bezpečností našich produktů, kontaktujte nás:

L.CZ.MKT.CC.12.2020.2107